Gradația de merit 2019


LISTA cu rezultatele candidaților participanți la concursul de acordare a gradațiilor de merit,în ordine descrescatoare a punctajelor acordate,sesiunea 2019


ORDIN nr. 3952/2019 - pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2019

 

 


ANEXĂ OMEN nr. 3952/2019 - Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2019, din 03.05.2019

 

 


Fișe de evaluare pentru gradații de merit, număr de locuri pe categorii de personal, pecizări

Gradația de merit 2018


LISTA CU REZULTATELE CANDIDAȚILOR participanți la concursul de acordare a gradațiilor de merit, în ordinea descrescătoare a punctajelor acordate, sesiunea 2018

 

 


GRAFIC PRIVIND AVIZAREA DOCUMENTELOR - pentru dosarele depuse la concursul de obţinere a gradaţiei de merit, sesiunea 2018, de către cadrele didactice pentru funcții de conducere/de îndrumare și control

 

 


     ORDIN nr. 3633/2018 - pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018

 

 


     ANEXĂ OMEN nr. 3633/2018 - Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018, din 03.05.2018

 

 


GRAFICUL desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2018 - ANEXA Nr. 1 la metodologie

 

 


Fișe de evaluare pentru gradații de merit, număr de locuri pe categorii de personal, pecizări

Gradația de merit 2017

     Tabel nominal cu personalul didactic propus pentru acordarea gradatiei de merit, incepand cu 1 septembrie 2017


     Lista cuprinzand punctajele candidatilor la concursul de acordare a gradatiei de merit, sesiunea 2017, dupa solutionarea contestatiilor

ERATĂ: la pagina 8, poziția 157 - în loc de 26,65 puncte se va citi 25,65 puncte; la pagina 14, poziția 286 - în loc de 18,60 se va citi 29,00

 

     Lista cu punctajele candidatilor care au depus contestatii la concursul de acordare a gradatiei de merit, sesiunea 2017


Depunere contestații

     Conform pct. 9 din Anexa 1 la Metodologie (Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2017, din 07.01.2017), cu privire la depunerea contestațiilor:

     Eventualele contestații asupra punctajului acordat se pot depune la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman în următoarea perioadă:

  • 29 iunie 2017, între orele 8:00 - 16:30;
  • 30 iunie 2017, între orele 8:00 - 14:00.

LISTA cu rezultatele candidațior participanți la concursul de acordare a gradației de merit,în ordinea descrescatoare a punctajelor acordate,sesiunea 2017

 

 


Cerere de înscriere gradație de merit 2017

 

 


Nota gradație 1.e)

 

 


Fișe de evaluare pentru gradații de merit, număr de locuri pe categorii de personal, proceduri


     ORDIN nr. 6161/2016 - pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017

 

 


     Ordinul nr. 3252/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.161/2016

 

 


Anexa 1 la Ordinul nr. 3252/2017 - GRAFICUL desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2017

 

Gradația de merit 2016

LISTA cuprinzând personalul didactic nominalizat pentru acordarea gradației de merit, începând cu data de 1 septembrie 2016

 

 


LISTA cuprinzând candidații în ordine descrescatoare a punctajelor, pe posturi și discipline, după soluționarea contestațiilor

TABEL NOMINAL cuprinzând punctajele candidaţilor la concursul de acordare a gradaţiilor de merit, sesiunea 2016 aprobate în şedinţa consiliului de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman din data de 27.05.2016


ERATĂ la lista cu punctajele candidaților înscriși pentru obținerea gradațiilor de merit, sesiunea 2016, publicată pe site-ul I.S.J. Teleoman în data de 18.05.2016

LISTA cuprinzând candidații în ordine descrescatoare a punctajelor, pe posturi și discipline

1. Personal didactic de predare

2. Personal didactic auxiliar

Eventualele contestațíi asupra punctajului acordat se pot depune la secretariatul Inspectoratului Școlar:
- 19 mai 2016, între orele 8:00 - 16:30
- 20 mai 2016, între orele 8:00 - 14:00


Procedura de acordare a gradaţiei de merit pentru personalul didactic auxiliar 2016

 

 


Ordin nr. 5557/27.10.2015

Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2016

 

 


Fișele de evaluare - gradație de merit, 2016

 

 


 Numărul de gradații de merit; precizări - 2016

 

 

Procedura de acordare a gradaţiei de merit pentru personalul didactic auxiliar

Gradația de merit 2015

LISTA cuprinzând personalul didactic nominalizat pentru acordarea gradației de merit, începând cu data de 1 septembrie 2015


 


LISTA cuprinzând candidații în ordine descrescatoare a punctajelor, pe posturi și discipline, după soluționarea contestațiilor


 


LISTA cuprinzând candidații în ordine descrescatoare a punctajelor, pe posturi și discipline


 

     Eventualele contestațíi asupra punctajului acordat se pot depune la secretariatul Inspectoratului Școlar în perioada 19 - 20 mai 2015, între orele 8:00 - 16:30


OMEN 4893/14.11.2014

Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015

 (Update 10.03.2015)

 


PRECIZĂRI PRIVIND ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 2015

 

 


Declarații – Anexele 4 și 5 la Metodologia aprobată prin O.M.E.N.nr.4893/2014 (fisier zip)

 

 


Procedura de acordare a gradaţiei de merit pentru personalul didactic auxiliar

 

 


Fișe de evaluare  gradații - personal didactic de predare și de conducere (fisier zip)

 

 


Fișe de evaluare  gradații - personal didactic auxiliar (fisier zip)